Ledenadministratie

 

Welkom

vv Noordwijk heet u graag welkom als nieuw lid of donateur! Onderstaand treft u alle informatie over aanmelding, wijzigen van uw gegevens en opzeggen van uw lidmaatschap.

 

Aanmelden

Aanmelden kan met het inschrijfformulier nieuwe leden of het inschrijfformulier donateur/seizoenkaarthouder. Beide formulieren zijn ook verkrijgbaar op het wedstrijdsecretariaat.

 

Contributie seizoen 2017 - 2018

Omdat automatische incasso verplicht is vervalt vanaf het seizoen 2017 - 2018 de incassokorting. 

 

Categorie

Contributie

Kleding

Totaal

Superliga

€ 35,-

€ 30,-

€ 65,-

JO-9

€ 150,-

€ 40,-

€ 190,-

JO-11

€ 150,-

€ 40,-

€ 190,-

JO-13

€ 160,-

€ 40,-

€ 200,-

JO-15

€ 160,-

€ 40,-

€ 200,-

JO-17

€ 170,-

€ 40,-

€ 210,-

JO-19

€ 170,-

€ 40,-

€ 210,-

Senioren

€ 215,-

n.v.t.

€ 215,-

Niet-spelend lid

€ 110,-

n.v.t.

€ 110,-

Vrijwilliger

€  35,-

n.v.t.

€ 35,-

Donateur

€ 90,-

n.v.t.

€ 90,-

 

Indien geen automatische incasso mogelijk is worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van storneren, door onvoldoende saldo of door het lid zelf, wordt het bedrag telkens met € 10 verhoogd. Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken met de contributie administratie. 

 

Let op: 

- Bij te laat betalen (na 1 september) geldt een boete van € 25,-.

- Bij te laat opzeggen (na 31 mei) dient de contributie voor het volgende seizoen betaald te worden.

- Bij te laat opzeggen (na 31 mei) geldt tevens een administratieve boete van € 25,-.

- Voor jeugdselectiespelers geldt een extra bijdrage van € 25,-, te betalen aan het einde van het seizoen.

- Donateurs/leden krijgen op aanvraag een vaste plaats op de tribune.

- Toegang bij thuiswedstrijden Noordwijk 1 gratis voor jeugd t/m 18 jaar.

- Voor personen van 65 jaar of ouder geldt geen entreekorting (staanplaats 7 euro, tribune 10 euro).

- Voor een extra bijdrage van 2 euro krijgen donateurs/leden een losse tribunestoel bij thuiswedstrijden.

- Businessclub-leden zonder vaste stoel ontvangen, zolang er plaats is, een gratis tribunekaart-upgrade.

 

Hulp bij het betalen van de contributie 

De hoogte van de contributie mag nooit een reden zijn om niet bij ons te komen voetballen! Neem dus gerust contact met ons op als u moeite heeft met het te betalen bedrag. Samen met u kijken we naar een oplossing, bijvoorbeeld:


- Betalingsregeling
- Hulp bij het aanvragen van een bijdrage vanuit de gemeente
- Hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten bij Zorg & Zekerheid
(kinderen tot 18 jaar met een AV-GeZZin komen voor een vergoeding van max. 50 euro in aanmerking).

 

Heeft u vragen over de contributie? Neemt u dan contact met ons op.

 

Wijzigen of opzeggen 

Via het wijzigingsformulier kunt u een wijziging in uw persoonlijke gegevens of lidmaatschap doorgeven, overschrijven van of naar vv Noordwijk of uw lidmaatschap opzeggen (let op: opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail en moeten voor 1 juni van het lopende seizoen doorgegeven worden. Voor opzeggingen na 1 juni wordt de gehele contributie in rekening gebracht!).

 

Overschrijvingen

Neem voor nadere informatie over overschrijving van of naar vv Noordwijk contact met ons op. Een overschrijving is pas gerealiseerd als deze is geaccepteerd door de KNVB. Hier kan enige tijd over heen gaan. Er mag dan wel getraind worden maar er kan nog niet worden gespeeld.

 

Horesca Horecavo