Onderhoud velden 3, 4 en 5 vanaf 6 juni 2017

29-07-2017

 

Met ingang van 6 juni 2017 vindt het groot onderhoud van de gras velden plaats. Vanaf deze datum zijn de velden 3, 4 en 5 dus niet meer te gebruiken c.q. te betreden.

 

Deze periode duurt plm. 10 weken, mits bij goede weersomstandigheden.

Horesca Horecavo