Jeugdcommissie vraagt geleende ballen terug te brengen.

15-06-2017

Beste ouders van jeugdleden,

 

Het doet zich helaas voor dat gedurende het seizoen nogal wat ballen zoek raken. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat uw zoon of dochter even een bal heeft geleend en nog niet heeft teruggebracht.

Wij zouden het in dat geval zeer op prijs stellen als deze per ommegaande wordt ingeleverd zodat we het nieuwe seizoen weer voldoende ballen hebben.

 

Bij voorbaat dank.

De Jeugdcommissie

Horesca Horecavo