Bericht van de Kledingcommissie

19-06-2017

De Kledingcommissie mist nog een 10-tal teamtassen! 

 

Graag spoedig inleveren bij Geertje Duijndam op de Boechorsthof 67 (06-30845965).

De teamtassen kunnen ook worden ingeleverd bij Miranda Beuk aan de Erasmusweg 17.

 

 

Horesca Horecavo