• Autisten Spectrum Stoornis groep

  Voetballen met een Autistisch Spectrum Stoornis? Dat kan bij vv Noordwijk in een ASS-team!

  Ontstaan
  In de Bollenstreek is het ASS-voetbal begonnen onder de naam Vereniging Voetbal voor Autisten, met trainingen bij FC Lisse. Toen het aantal kinderen groeide is er voor gekozen om sportpark Duinwetering in Noordwijk als thuisbasis te gaan gebruiken. Op deze manier kon er meer duidelijkheid en structuur worden aangebracht in de trainingen.

  Huidige situatie
  Sinds januari 2016 is de Vereniging Voetbal voor Autisten bestuurlijk en praktisch overgenomen door vv Noordwijk, wat betekent dat de voetballers lid zijn van vv Noordwijk en dus ook bij de KNVB zijn aangesloten. Zo hebben zij dezelfde faciliteiten als de andere leden binnen de vereniging. Zo maken de ASS-spelers ook gebruik van het kledingplan van vv Noordwijk. Dit omvat een wedstrijdtenue (shirt, broekje, sokken), een trainingspak en een voetbal tas of rugzak. Deze kleding is in bruikleen.

  Waar mogelijk doen de ASS leden mee met de verenigingsactiviteiten.

  Op dit moment bestaat de ASS afdeling uit ongeveer 20 leden die met twee teams deelnemen aan de KNVB competitie voor ASS teams. Er worden ongeveer 12 wedstrijden per seizoen gespeeld. De leeftijden van de leden variëren van 10 tot en met 20 jaar. Elke week wordt er onder begeleiding van vaste trainers een voetbaltraining gegeven. De (hulp)trainers zijn allemaal mensen met ervaring in omgang met de speciale behoeften die de spelers hebben. Trainingen zijn voorspelbaar in opbouw en er is ruimte voor individuele aandacht. Regelmatig worden er toernooien georganiseerd tussen voetbalverenigingen met ASS-teams in de regio en/of landelijk. 

  Werkcommissie
  Er is binnen de vereniging een werkcommissie ASS-teams samengesteld, waarin voormalige bestuursleden van de Vereniging Voetbal voor Autisten en vertegenwoordigers van vv Noordwijk zitting hebben. Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen: Marjolein de Goeij (secretaris), Rob Hogenhuis (voorzitter jeugdafdeling vv Noordwijk), Leo Kruithof (bestuurslid vv Noordwijk). De werkcommissie heeft regelmatig overleg met de trainers. Via een APP-groep zijn er korte lijnen met spelers en/of ouders.

  Trainers

  Met ingang van dit seizoen is een nieuwe trainer voor de ASS groep aangesteld: Remco Broekman. Remco is als Buurtsportcoach in dienst van het Sportbedrijf Noordwijk en heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren. Remco wordt geassisteerd door Nick de Goeij. Sander v.d. Zwet, de trainer van de laatste jaren, fungeert op de achtergrond als assistent/adviseur, indien nodig.

   

  Trainingstijd
  Woensdag 18.15-19.30 uur  

  De ASS afdeling bij vv Noordwijk staat open voor leden uit de Bollenstreek en Leiden en omgeving. Ook zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen, in welke vorm dan ook!

   

  Info
  Informatie over ASS voetbal bij vv Noordwijk kan ingewonnen worden bij Leo Kruithof, evenementen@vvnoordwijk.nl

  Ondersteuning

  De ASS afdeling bij vv Noordwijk wordt ondersteund door de RABO bank en de Dirk Kuyt Foundation. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid geeft de RABO bank ondersteuning. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om gekwalificeerde trainers aan te stellen en de ASS afdeling draaiende te houden.

  Ook de Dirk Kuyt Foundation geeft ondersteuning.

  Uiteraard zijn wij beide instellingen zeer erkentelijk voor hun bijdragen waardoor het mogelijk is jongeren uit de doelgroep te laten sporten.