• ASS-afdeling

  Info voor ouders

  Heeft uw zoon of dochter altijd al willen voetballen, maar was dat lastig vanwege een Autistisch Spectrum Stoornis?
  Van harte welkom bij vv Noordwijk in ons ASS-team!

  Ontstaan
  In de Bollenstreek is het ASS-voetbal begonnen onder de naam Vereniging Voetbal voor Autisten, met trainingen bij FC Lisse. Toen het aantal kinderen groeide is er voor gekozen om sportpark Duinwetering in Noordwijk als thuisbasis te gaan gebruiken. Op deze manier kon er meer duidelijkheid en structuur worden aangebracht in de trainingen.

  Huidige situatie

  Sinds januari 2016 is de Vereniging Voetbal voor Autisten bestuurlijk en praktisch overgenomen door vv Noordwijk, wat betekent dat de voetballers lid zijn van vv Noordwijk en dus ook bij de KNVB zijn aangesloten. Zij hebben dezelfde faciliteiten als de andere leden binnen de vereniging. Zo maken de ASS-spelers ook gebruik van het kledingplan van vv Noordwijk. Dit omvat een wedstrijdtenue (shirt, broekje, sokken), een trainingspak en een voetbaltas of rugzak. Deze kleding is in bruikleen.

  Welkom

  De ASS afdeling bij vv Noordwijk staat open voor jongens en meisjes van 6 t/m 18 jaar uit de Bollenstreek en Leiden en omgeving. Omdat een aantal oudere leden in de coronatijd stopten met voetballen kunnen we heel goed versterking gebruiken. Vindt uw kind het lastig om direct aan de wedstrijden mee te doen, dan kan ook eerst meegetraind worden. Een aantal keren zonder verplichtingen meetrainen om te kijken of uw kind het aan kan en leuk vindt is mogelijk. Er mag ook een vriendje meegebracht worden als dat zekerheid geeft.

  Heeft uw kind geen gediagnosticeerd ASS, maar is het wel moeilijk om in een regulier team te functioneren, dan is dit wellicht een mogelijkheid.

  Trainingen

  Remco Broekman is trainer van de ASS afdeling. Remco is als Buurtsportcoach in dienst van het Sportbedrijf Noordwijk en heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren. Remco wordt meestal geassisteerd door een oud speler van het ASS team en/of een ouder. De training is op woensdagavond van 18.15 uur tot 19.30 uur op Sportpark Duinwetering te Noordwijk. Trainingen zijn voorspelbaar in opbouw, er is ruimte voor individuele aandacht en er wordt rekening gehouden met het leeftijdsverschil. Als uw kind lid is wordt verwacht dat er zoveel mogelijk trainingen bezocht worden.

  Wedstrijden

  Als er voldoende spelers zijn die het aankunnen om wedstrijden te spelen, nemen we deel aan de competitie van ASS teams. We spelen dan een thuis- en een uitwedstrijd tegen bijvoorbeeld Slikkerveer (Ridderkerk), PGS Vogel (Den Haag), NOC Kralingen (Rotterdam). We gaan naar de uitwedstrijden per auto. Van ouders wordt verwacht dat ze indien mogelijk mee helpen met vervoer.

  Meestal is er één keer per drie weken op zaterdag een wedstrijd. De tijd waarop gespeeld wordt is verschillend. Op www.assvoetbal.nl is info te vinden over deze competitie.

  Activiteiten

  Soms is er een toernooitje voor ASS teams of doen we mee aan de Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag. Een keer per seizoen is het ASS team te gast bij een wedstrijd van Noordwijk 1.

  Er kan deelgenomen worden aan de activiteiten die vv Noordwijk voor de jeugd organiseert.

  Ook een ouder – kind wedstrijd staat op het programma.

  Contributie

  Als uw kind lid wordt, dan wordt verwacht dat zoveel mogelijk deelgenomen wordt aan de trainingen en wedstrijden en dat er contributie betaald wordt. De contributie voor ASS voetbal is afhenkelijk van de leeftijd. De contributie staat als overzicht bij het item Ledenadministratie. Voor het gebruiken van de kleding komt daar € 40 bij.

  Voor gezinnen met een krappe beurs bestaat het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hier kan door een tussenpersoon contributiebetaling aangevraagd worden. Neem contact op met een contactpersoon hieronder als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.

  Meer info op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

  Info

  Informatie over ASS voetbal bij vv Noordwijk kan ingewonnen worden bij Leo Kruithof, evenementen@vvnoordwijk.nl, tel. 06-45891281 of bij Marjolein de Goeij, marjoleindegoeij@hotmail.com, tel. 06-10633916. Als uw kind mee wil komen trainen of een keer wil komen kijken, neem dan eerst even contact op. Via een APP groep met ouders wordt informatie gedeeld die van belang is voor de ASS spelers. Aanmelden als lid kan via www.vvnoordwijk.nl.

  Ondersteuning

  De ASS afdeling bij vv Noordwijk wordt ondersteund door de Zwaluwen Jeugd Actie, de RABO bank en de Dirk Kuyt Foundation. De Zwaluwen Jeugd Actie steunt aangepast voetbal binnen de KNVB. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid geeft de RABO bank ondersteuning.

  Ook de Dirk Kuyt Foundation geeft ondersteuning. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om gekwalificeerde trainers aan te stellen en de ASS afdeling draaiende te houden.

  Uiteraard zijn wij deze instellingen zeer erkentelijk voor hun bijdragen waardoor het mogelijk is jongeren uit de doelgroep te laten sporten.