• Bericht van Kledingbeheer

  • Kledingbeheer mist nog een 10-tal teamtassen!
    Graag spoedig inleveren bij Geertje Duijndam op de Boechorsthof 67 (06-30845965).
    De teamtassen kunnen ook worden ingeleverd bij Miranda Beuk aan de Erasmusweg 17.