• Club van 100

  Historie
  De Club van Honderd bestaat inmiddels ruim 30 jaar en is toen opgestart door Klaas Rubingh en Arie Doorneveld.
  Beiden zijn inmiddels helaas overleden maar hun doel was 100 mensen te interesseren lid te worden voor 100 gulden per seizoen.
  Piet Hazenoot, Peter Martens en Aad Vermin hebben het overgenomen van Klaas en Arie.
  Zij hebben de club van 100 doen groeien en hebben menig team en bestuur financieel gesteund.
  De Club van 100 is in de loop der jaren gegroeid naar een ledental wat jaarlijks schommelt rond de 210.

  Activiteiten
  De Club van Honderd ondersteunt vv Noordwijk waar dit noodzakelijk en mogelijk is.
  Zo wordt jaarlijks bijgedragen aan:

  • de Kerst- en Nieuwjaarsborrel
  • het trainingskamp van de A-selectie
  • inrichting van het sportcomplex
  • verzoeken vanuit de vereniging (clubscheidsrechters, voetbalteams en commissies).
  • Kampioenschap seniorenteams
  • Business club

  De leden van de Club van 100
  De leden van de Club van 100 komen 2x per jaar bij elkaar in het Horesca Horecavo Home om onder het genot van een hapje en drankje gezellig bij te praten.
  De steeds weer grote opkomst doet vermoeden dat deze geste bijzonder op prijs wordt gesteld.

  Bestuurswisseling
  Na bijna 30 jaar vindt er een bestuurswisseling plaats bij de Club van Honderd.
  Piet Hazenoot, Peter Martens en Aad Vermin dragen het stokje over aan Nick Duindam, en Alfred van der Plas. Voorzitter Bas van den Berg blijft in het bestuur aanwezig om alles in goede banen te leiden.
  Een nieuw bestuur, nieuwe inzichten en hopelijk binnenkort ook een groeiende ledenaantal.

  Informatie
  In de kantine hangt een prachtig informatiebord waarop alle leden roulerend voorbij komen.
  Heeft u vragen of verzoeken? Stuur een mail naar clubvan100@vvnoordwijk.nl

  Financieel
  Vermeld dient te worden dat de Club geen potje kweekt.
  Als er aan het eind van het seizoen iets over blijkt te zijn, wordt dit naar vv Noordwijk overgemaakt.

  Kortom, voldoende redenen om voor slechts 50 euro lid te worden van deze bloeiende club en zo indirect vv Noordwijk te steunen om Topamateur te zijn en te blijven.

   

 • Club van 100
  V.l.n.r.: Alfred van der Plas, Bas van den Berg en Nick Duindam
 • Privacyverklaring Club van 100

  Toepassing.
  Deze privacyverklaring van Club van 100 vv Noordwijk (gevestigd te Duinwetering 105, 2203 HM Noordwijk) is opgesteld om invulling te geven aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) zoals deze in mei 2018 van kracht is geworden.
  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle betrokkenen die per seizoen een vooraf vastgestelde bedrag hebben betaald.
  Persoonsgegevens, welke, waarom en hoe lang.
  Wij zijn verplicht aan te geven met welk doel we welke persoonsgegevens waarom en gebaseerd waarop verwerken, hoe lang we ze opslaan.
  Wie is de verwerker van de gegevens?
  • De administratie van de Club van 100 vv Noordwijk
  Welke gegevens wordt er verwerkt?
  • NAW gegevens, bankgegevens, email en telefoongegevens
  Waarom deze gegevens?
  • Correspondentie rondom de betaling van de donateurschap
  Waar worden de gegevens verwerkt en opgeslagen?
  • Thuis op een beveiligde PC/Laptop
  Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
  • Gedurende de looptijd van het donateurschap
  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.
  Bewaartermijn
  De AVG schrijft geen verplichte bewaartermijn voor. Het is aan de Cv100 zelf om dat te bepalen.
  Inzage in de gegevens, corrigeren of (laten) verwijderen.
  U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de AVG niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.
  U kunt uw verzoek per mail richten aan clubvan100@vvnoordwijk.nl.
  Beveiliging of datalekken en schending van de privacy.
  De Cv100 heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Desondanks zou een datalek (b.v. een computer die gehackt wordt) of een ernstige schending van de privacy kunnen ontstaan. Ieder geval van datalek of schending van de privacy wordt terstond gemeld aan de Privacy coördinator via clubvan100@vvnoordwijk.nl.
  De bestuursleden van Cv100 beoordelen de aard van de melding en nemen passende maatregelen.
  Beveiliging.
  Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
  Steekproefsgewijs worden deze maatregelen door ons getest en waar nodig aangepast.
  Minderjarig.
  Indien je je als minderjarige als lid wenst in te schrijven, dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.
  Wijziging van het privacy beleid
  De Cv100 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail, website en nieuwsbrief informeren.
  Vragen en/of klachten.
  Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u een vragen of een klacht hebt.
  Stuur uw vraag of klacht naar clubvan100@vvnoordwijk.nl en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.
  Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Klacht kunt u indienen bij:
  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
  Noordwijk.
  22 december 2021

 • Inschrijfformulier lidmaatschap club van 100