• Contributie

    9 aug 2017
  • Het is u misschien ontgaan, maar sinds januari 2017 heeft Marco van ’t Wout na 10 jaar de contributie administratie overgedragen aan Wim van Utrecht. Het e-mail adres is ongewijzigd. Dus voor vragen over de contributiebetalingen of -aanmaningen graag contact opnemen met Wim of via  contributie@vvnoordwijk.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook de penningmeester rechtstreeks benaderen: penningmeester@vvnoordwijk.nl. Dus niet meer Marco benaderen!
    Wij hebben in de maand juli leden met contributieachterstand gemaild. Daar hebben enkelen op gereageerd. De laatste stap voor we de inning overdragen aan een incassobureau is een belactie door bestuursleden en andere vrijwilligers.
    De inning van de contributie voor het aankomend seizoen gaan we samen met Club Collect verzorgen. Daarover binnenkort meer.