• Contributie 2019-2020

  19 jun 2019
 • Na de zomervakantie gaat de contributie weer geïnd worden via ClubCollect.

  In het overzicht bij dit schrijven op de site is te zien welke categorieën leden onze vereniging kent.

  Vrijwilligerskorting
  Dit jaar ontvangen leden die aangeven in aanmerking te willen komen voor de vrijwilligerskorting direct een betalingsverzoek voor het bedrag van € 30. En dus niet meer zoals vorig jaar eerst een verzoek voor een hoger bedrag en daarna een terugstorting van € 75.

  Wel is het noodzakelijk om de vrijwilligerskorting aan te vragen via het formulier dat daarvoor bestemd is. Reden voor het aanvragen aan het begin van het seizoen (elk seizoen) is dat op die manier voorkomen wordt dat vrijwilligers jarenlang een geringe bijdrage betalen, terwijl ze al gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk en dus lid zijn van de vereniging voor een gering bedrag, terwijl anderen de volledige contributie betalen.

  Omdat we goed in kaart willen brengen welke mensen vrijwilliger zijn en dus in aanmerking komen voor het geringe contributiebedrag, de ledenadministratie up to date willen maken/houden en willen ontdoen van verouderde gegevens, verzoeken we leden om alle wijzigingen in gegevens (vooral e-mailadressen en mobiele telefoonnummers!) zelf te veranderen of door te geven aan ledenadministratie@vvnoordwijk.nl.

  Formulier vrijwilligerskorting

  Naar dit adres kan ook het ingevulde formulier vrijwilligerskorting gemaild worden. Tevens kan dit formulier ingeleverd worden bij de contactpersonen van de verschillende commissies of in het wedstrijdsecretariaat.

  Waarom betalen vrijwilligers een bedrag van € 30,-?
  De KNVB schrijft voor dat iedereen die in de vereniging een functie bekleedt lid moet zijn van de KNVB. Hieraan zijn kosten verbonden.

  Belangrijk punt bij het KNVB lidmaatschap is dat KNVB leden verzekerd zijn. Kosten die niet door de eigen ziektekosten verzekering worden gedekt kunnen mogelijk wel worden gedekt door de KNVB verzekering, als de kosten gerelateerd zijn aan de functie van de vrijwilliger.

  Vrijwilligers die lid zijn ontvangen een ledenpasje en hebben daarmee gratis toegang tot de competitiewedstrijden van Noordwijk.

  Het bestuur.