• Contributie inning

  7 aug 2019
 • Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om binnenkort over te gaan tot de inning van de contributie via Club Collect.
  Het bestuur wil er nogmaals op wijzen dat leden die menen in aanmerking te komen voor een vrijwilligerskorting van €75 op de contributie,
  dit aan moeten vragen via het daarvoor bestemde formulier: Verzoek om vrijwilligerskorting.
  Het formulier kan opgestuurd worden naar ledenadministratie@vvnoordwijk.nl of ingeleverd worden in het wedstrijdsecretariaat.
  Om voor de korting in aanmerking te komen hanteert het bestuur een gemiddeld vrijwilligerswerk van 1 uur per week.
  Iedereen die denkt voor de korting in aanmerking te komen wordt geacht een formulier in te vullen, ook als dat vorig seizoen al gedaan is.
  Het kan namelijk zo zijn dat vrijwilligers van vorig seizoen gestopt zijn met hun werkzaamheden.

  Het bestuur