• Na het sporten is het vaak nog lang gezellig in de sportkantine. Een rondje ‘bier en bal’ is op zo’n middag al gauw besteld. Hoe maak je het voor sporters aantrekkelijk om hun gezonde leefstijl door te zetten in de sportkantine, liefst zonder dat het de vereniging iets kost? De keuze voor gezond eten en drinken kun je makkelijker en aantrekkelijker maken, en daar hebben de beheerder van de sportkantine en de vereniging invloed op.

  Best raar: veel mensen sporten niet alleen omdat ze dat leuk vinden, maar ook omdat ze fit en gezond willen blijven. Toch zie je dat laatste amper terug in het aanbod van (en de vraag naar) etenswaren en drinken in de sportkantine. In de top 10 van etenswaren die in kantines worden aangeboden zijn slechts drie gezonde producten te vinden: witte en bruine belegde broodjes en waterijs. Die staan ook nog onderaan in de top tien, op plek 7, 9 en 10. Helemaal bovenaan staan chips (op 1), candybars (2) en gefrituurde snacks (3). De vraag naar zwakalcoholische dranken als bier en wijn is in sportkantines ongeveer even hoog als de vraag naar koffie en thee, blijkt uit het onderzoek ‘Gezonde sportkantine ?? meting 2014’ van het Mulier Instituut voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek.

  Niet alleen volwassenen kiezen vaak alcoholische dranken, ook jongeren blijken in sportkantines te gemakkelijk aan drank met alcohol te kunnen komen, meldt NOC*NSF. In 2014 handhaafde nog maar 8,5 procent van de clubs de leeftijdsgrens van 18 jaar.

  Meer weten over gezond eten

 • Voedingsbeleid vv Noordwijk (volgens de richtlijnen Gezondere Kantines)

  Inleiding
  Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gemeente Noordwijk neemt hierin haar verantwoordelijkheid door o.a. op velerlei manieren het actief bewegen en sporten bij haar burgers te bevorderen. Sinds augustus 2017 is Noordwijk JOGG gemeente, waardoor een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving nog beter gepromoot kan worden.

  Voetbalvereniging Noordwijk neemt hierbij, als vereniging waar veel mensen (jeugd en volwassenen) sporten en een bezoek brengen haar verantwoordelijkheid. vv Noordwijk heeft een omgeving waar voor en na het sporten volop gegeten en gedronken wordt. Het bestuur van vv Noordwijk vindt het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine, het Sportcafé en de automaat gezond is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en klanten. Om deze reden werken we volgens de richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze een gemakkelijker keuze.

  Onze kantine en Sportcafé hebben de volgende basis:

  • In elke productgroep bieden we minstens een betere keuze aan.

  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) bieden we minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod en voor het aanbod in de automaat. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

  • Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

  De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1)      Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.

  2)      Op de opvallende plaatsen in de automaat staan alleen betere keuzes.

  3)      Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

   

  • De kantine stimuleert water drinken

  In onze Gezonde Kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden kannen met water en flesjes water aan in de kantine en het Sportcafé en flesjes water in de automaat.

  Onze ambitie

  Onze ambitie is een zilveren kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaat bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
  • We bieden groente of fruit aan.
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

   

  Vv Noordwijk werkt structureel aan een Gezondere Kantine
  Binnen de vereniging is een werkgroep samengesteld , bestaande uit:

  • Bas v.d. Berg, Piet de Ridder (leidinggevenden kantine)
  • Willem Blok (lid en kantinemedewerker)
  • Leen Gieling (inkoop kantine)

  die verantwoordelijk is voor:

  • Het aanbod en de uitstalling in de kantine, het Sportcafé en de automaat;
  • Het instrueren en enthousiasmeren van de medewerkers van de kantine;
  • Het regelmatig inventariseren van de wensen van de klanten (middels enquêteformulieren).

  Deze werkgroep moet er voor zorgdragen dat vv Noordwijk ook op lange termijn zorgt voor een Gezonde Kantine. Zij is de bewaker van het beleid en de uitvoering hiervan.

  Deze werkgroep zorgt ervoor dat ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht wordt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst gerapporteerd wordt aan het bestuur van vv Noordwijk. Bij het maken van de scan kan gebruik gemaakt worden van de expertise van Willem Devilee.

  Onze leverancier Horesca Horecavo is bereid om volledig met ons mee te denken en te adviseren over het aanbod in onze kantine en Sportcafé.

  Vastgesteld door bestuur vv Noordwijk d.d. 22 februari 2018