• Handboek vvNoordwijk

  Inleiding
  Het bestuur van voetbalverenging Noordwijk heeft besloten tot het instellen van een
  handboek waarin opgenomen het verenigingsbeleid, het huishoudelijk reglement, de statuten,
  de voorschriften en alle protocollen welke van toepassing zijn binnen de vereniging.
  Reden voor dit besluit is om voor een ieder eensluidende protocollen op te stellen, eenduidig
  te kunnen communiceren en om goede sturing te kunnen geven aan de vereniging.
  Tevens dient dit handboek als leidraad voor een ieder werkzaam binnen de vereniging op
  zowel vrijwillige als betaalde basis.
  Verantwoording
  Voor de inhoud van dit handboek is het bestuur verantwoordelijk, het beheer is in handen van
  de secretaris.
  Publicatie
  Het handboek wordt aangeboden op de website als PDF bestand en dus voor een ieder
  toegankelijk.
  Dit handboek is een levend document. Regelmatig zullen hoofdstukken inhoudelijk wijzigen,
  verwijderd of toegevoegd gaan worden. Via de website zullen deze wijzigingen worden
  gepubliceerd. Ook is het handboek nog niet compleet. Een aantal hoofdstukken moet nog
  worden geschreven of zijn nog in concept. Ook dit staat in de inhoudsopgave aangegeven.
  Beheer
  Het beheer van het handboek is in handen van de secretaris.
  Iedereen binnen de vereniging is is gerechtigd aanpassingen of wijzigingen in de
  documentatie van dit handboek voor te stellen. Hiertoe kan een voorstel worden gestuurd
  naar de secretaris. De secretaris zal het voorstel beoordelen en (indien noodzakelijk) ter
  goedkeuring bij het bestuur voordragen.