• Handboek vvNoordwijk

  Inleiding
  Het bestuur van voetbalverenging Noordwijk heeft besloten tot het instellen van een
  handboek waarin opgenomen het verenigingsbeleid, het huishoudelijk reglement, de statuten,
  de voorschriften en alle protocollen welke van toepassing zijn binnen de vereniging.
  Reden voor dit besluit is om voor een ieder eensluidende protocollen op te stellen, eenduidig
  te kunnen communiceren en om goede sturing te kunnen geven aan de vereniging.
  Tevens dient dit handboek als leidraad voor een ieder werkzaam binnen de vereniging op
  zowel vrijwillige als betaalde basis.
  Verantwoording
  Voor de inhoud van dit handboek is het bestuur verantwoordelijk, het beheer is in handen van
  de secretaris.
  Publicatie
  Het handboek wordt aangeboden op de website als PDF bestand en dus voor een ieder
  toegankelijk.
  Dit handboek is een levend document. Regelmatig zullen hoofdstukken inhoudelijk wijzigen,
  verwijderd of toegevoegd gaan worden. Via de website zullen deze wijzigingen worden
  gepubliceerd. Ook is het handboek nog niet compleet. Een aantal hoofdstukken moet nog
  worden geschreven of zijn nog in concept. Ook dit staat in de inhoudsopgave aangegeven.
  Beheer
  Het beheer van het handboek is in handen van de secretaris.
  Iedereen binnen de vereniging is is gerechtigd aanpassingen of wijzigingen in de
  documentatie van dit handboek voor te stellen. Hiertoe kan een voorstel worden gestuurd
  naar de secretaris. De secretaris zal het voorstel beoordelen en (indien noodzakelijk) ter
  goedkeuring bij het bestuur voordragen.

 • Normen en waarden

  Vv Noordwijk heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Ons beleid is erop gericht preventieve en, indien nodig, correctieve maatregelen te nemen. In ons handboek vindt u onder paragraaf 6 het volledige normen- en waardenbeleid, evenals de gedragsregels, het meldingsformulier en een overzicht van mogelijke sancties.
  Vv Noordwijk heeft een gedragscode waar alle leden en bezoekers zich aan dienen te houden:
  - Wij gaan (in woord en daad) met respect met elkaar om.
  - Wij spelen voetbal volgens de regels en accepteren en respecteren de autoriteit van de scheidsrechter.
  - Wij gaan respectvol om met andermans eigendommen.
  - Wij houden ons aan het kantine-reglement.
  - Wij zijn gastheer bij thuiswedstrijden en gedragen ons als gast bij uitwedstrijden.
  - Wij spreken een ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag de club of een derde schaadt en wij
    accepteren het als wij zelf (op een correcte manier) worden aangesproken op ons gedrag.
  - Wij melden overtredingen van de gedragscode bij de Normen en Waarden commissie.
  - Wij houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken.
  - Wij verwachten van de bezoekers aan vv Noordwijk dat zij zich correct en sportief gedragen.
  Is er een situatie waarvan u denkt dat deze niet strookt met onze gedragscode? Meldt u dit dan vooral aan de secretaris van de vereniging. Hij checkt de melding op ontvankelijkheid en vervolgt de procedure zoals beschreven in ‘werkwijze meldingen’. U kunt dit doen per mail of direct het meldingsformulier invullen en opsturen.
  Zoals in vele gevallen geldt: wij signaleren veel, maar niet alles. Alleen met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat vv Noordwijk een plezierige en veilige omgeving is en blijft. Hartelijk dank voor uw medewerking!

 • Informatie over Normen en waarden
  Ronald Meijer
  normen-en-waarden@vvnoordwijk.nl
rfwbs-slide