• Hoofdstuk 9 - Public Relations, interne en externe communicatie