• Concept Huishoudelijk Reglement (HHR)

  In de Algemene Ledenvergadering (verder ALV) van 2019 is besloten dat het Huishoudelijk Reglement (verder HHR) aangepast diende te worden. Dit was hard nodig omdat er de laatste jaren zeer veel zaken veranderd zijn niet alleen door aangepaste regelgeving maar ook door een verdergaande automatisering op diverse gebieden.

  Om die reden is in 2020 het HHR zo goed als in zijn geheel gereviseerd.

  Intentie was om dit herziene HHR in de jaarlijkse ALV van december door de leden goed te laten keuren. Door de coronacrisis is er echter een beperkte digitale ALV gehouden en is de goedkeuring van het HHR niet aan bod geweest.

  Omdat het momenteel nog onbekend is wanneer er weer een ALV georganiseerd kan gaan worden, heeft het bestuur besloten om het concept HHR in ieder geval alvast via de website te publiceren. Op deze manier krijgen de leden volop de tijd en gelegenheid het HHR door te lezen en er op- of aanmerkingen op te maken. Zo kunnen we het op een ALV snel afhandelen.

  Let op! In dit HHR zijn voorschriften opgenomen die door de huidige coronacrisis mogelijk aangepast moeten gaan worden.  Omdat het ondoenlijk is het HHR hier iedere keer op aan te passen, zal de mogelijk tijdelijk aanpassing van voorschriften in dit HHR apart gecommuniceerd en gepubliceerd worden.

  Vragen en op- en aanmerkingen over dit concept HHR kunt u sturen naar martin.bruchner@vvnoordwijk.nl.

  Bellen (maandag t/m vrijdag tussen 19.00-21.00) of appen kan ook via 06-22294773.

  Noordwijk 15 april 2021

  Het bestuur