• Huishoudelijk Reglement (HHR)

  Het Huishoudelijk Reglement (verder HHR) van vv Noordwijk is geheel herzien.

  In het register van wijzigingen kunt u zien welke artikelen allemaal zijn aangepast. Een aantal artikelen is dusdanig aangepast dat daar een instemming van de leden voor nodig is. Deze artikelen staan (inclusief tekst) onder aan het register vermeld.

  Het HHR is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2022.

  Let op! In verband met de Corona maatregelen, gelden er aparte protocollen welke terug te vinden zijn op de website van de vereniging. Omdat deze protocollen van tijdelijke aard zijn, zijn ze niet onlosmakelijk verbonden aan dit Huishoudelijk Reglement.

  Vragen en op- en aanmerkingen over dit concept HHR kunt u sturen naar martin.bruchner@vvnoordwijk.nl.

  Bellen (maandag t/m vrijdag tussen 19.00-21.00) of appen kan ook, 06-22294773.

  Noordwijk 6 februari 2022

  Het bestuur