• Informatie thuiswedstrijden HSV Hoek

  14 mei 2019
 • Toegang tot sportpark "Denoek".

  Supporters:

  Thuiswedstrijden van Hoek 1 zijn alleen (uitgezonderd Hoek-leden/donateurs) tegen betaling te bezoeken. De toegangsprijs is € 8,00 staanplaats volwassene, € 5,50 voor personen 65+ en € 4,50 voor personen van 6 t/m 12 jaar. Voor een plaats op de tribune dient € 2,00 (extra) te worden betaald.

  Route.

  De HSV Hoek is te bereiken via de Westerscheldetunnel.

  Na de Westerscheldetunnel de afslag Terneuzen nemen; bij de (1e) rotonde rechtsaf richting Terneuzen; bij de (2e) rotonde rechtdoor richting Terneuzen; na 500 meter bij het sluizencomplex Terneuzen (3e rotonde) rechtdoor richting Hoek; bij de verkeerslichten richting Hoek.

  Parkeeradvies.

  Het sportpark beschikt over twee parkeerplaatsen. De parkeerplaats bij de (hoofd-)ingang is vrijwel altijd vol vanwege het feit dat op het sportpark vanaf de morgen wedstrijden worden gespeeld. Derhalve kan het beste gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats bij de noordelijke ingang. Daarnaast kan beperkt langs de Lovenpolderstraat worden geparkeerd.

  Let wel, op diverse plaatsen is een parkeerverbod aangegeven door een gele onderbroken streep.

  Verder zijn er parkeermogelijkheden in de directe omgeving van het sportpark. Ook hier is het belangrijk de geldende (parkeer)regeling in acht te nemen.

  Huisregels (uittreksel).

  algemeen:

  - bij het betreden van het sportpark gaat men akkoord met de huisregels en de reglementen zoals bepaald door het bestuur van HSV Hoek en de KNVB;.

  - alle aanwijzingen die worden gegeven door stewards/ordehandhavers die verband houden met de veiligheid, huisregels/reglementen dienen direct te worden opgevolgd;

  - indien op het sportpark geen medewerking wordt verleend bij een eventuele controle van goederen kan de toegang worden geweigerd of kan uitzetting volgen;

  - wanneer door medewerkers en stewards/ordehandhavers wordt gevraagd een legitimatiebewijs te tonen is men hiertoe verplicht;

  - alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar;

  - HSV Hoek is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en diefstal en/of schade van/aan goederen.

  het is tevens niet toegestaan:

  - hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen;

  - door uzelf aangekochte alcoholhoudende drank mee te brengen/te nuttigen op het sportpark.  

  Hier zal bij het betreden van het complex extra op worden gelet;

  - overmatig alcohol te gebruiken;

  - vuurwerk in bezit te hebben dan wel af te steken;

  - slag-, steek- of stootwapens in bezit te hebben;

  - het is verboden om glaswerk en alcoholhoudende drank vanuit de kantine mee naar buiten te nemen;

  - op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld (speelveld binnen de boarding en catacomben/kleedlokalen;

  - nooduitgangen de openen zonder dringende noodzaak;

  - de doorgangen bij de nooduitgangen te belemmeren.

  Bij overtreding van de huisregels en het reglement volgt uitzetting. Bij overtreding van enig strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

   

  Het bestuur gaat uit van een mooie en sportieve voetbalmiddag.

  Tot ziens op sportpark "Denoek".

   

  Het bestuur van HSV Hoek.