• Social Media Protocol

    Het bestuur heeft in haar bestuursvergadering van oktober 2019 het Social Media Protocol vastgesteld. Duidelijke richtlijnen voor het correct en veilig communiceren in de virtuele wereld is belangrijk. Als vereniging moeten we dat doen op eenzelfde basis, vanuit dezelfde waarden en normen. Het gebruik van on line media is leuk en inspirerend, maar daarbij is het belangrijk om na te denken bij wat je schrijft, zegt en doet. Wees respectvol en denk na voordat je op ‘verzenden’ drukt. In het Social Media Protocol zijn de richtlijnen vastgelegd.