• Mustafa Amezrine en vv Noordwijk per direct uit elkaar

  • Gezamenlijk maken vv Noordwijk en Mustafa Amezrine bekend de samenwerking per direct te beëindigen.  Nadat er voorafgaande aan de wedstrijd tegen Jodan Boys een incident heeft plaatsgevonden, is door beide partijen de conclusie getrokken dat er geen basis meer is voor een verdere samenwerking.

    In goed overleg is besloten de overeenkomst te ontbinden. Zowel Noordwijk als Mustafa betreuren dat de jarenlange zeer succesvolle samenwerking op deze manier tot een einde is gekomen. Beide partijen wensen elkaar veel succes in de sportieve toekomst.

    foto: josemolfotografie.nl