• Onderhoud velden 3, 4 en 5

    11 aug 2017
  • Met ingang van 6 juni 2017 vindt het groot onderhoud van de gras velden plaats. Vanaf deze datum zijn de velden 3, 4 en 5 dus niet meer te gebruiken c.q. te betreden.
    Deze periode duurt plm. 10 weken, mits bij goede weersomstandigheden.
    Tot nader order de gras velden niet gebruiken of inplannen, inplannen alleen in overleg.