• Pilot “Nóg meer voetbalplezier bij vv Noordwijk”

  4 mei 2022
 • Pilot vv Noordwijk -jeugd

  “Nóg meer voetbalplezier bij vv Noordwijk”

  Sinds dit seizoen wordt er binnen onze club extra nagedacht om de sfeer en het  plezier op en om de voetbalvelden verder te verbeteren bij de elftallen van spelers van ASS-team, JO8-1, JO8-2, JO10-1, JO10-2, JO10-3*.

  Het is voor vv Noordwijk heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en met veel plezier bij de club komt (kijken naar) voetballen. Inmiddels hebben Yos Lotens en Leo Kruithof met een aantal trainers en ouders contact gehad hierover en daar is de volgende pilot uit naar voren gekomen: “Nóg meer voetbalplezier bij vv Noordwijk”.

  Hoe willen we dit doen? Tijdens en rondom trainingen en wedstrijden kunnen door spelers, om te beginnen van enkele jeugdteams*, voetbalstickers als complimentje worden verdiend en verzameld op een sticker verzamelkaart. In totaal kunnen er 10 stickers op één verzamelkaart verdiend worden.

  Als dat is gelukt, ontvangt de speler een gave prijs daarmee! We starten met een voetbalposter met daarop alle namen en handtekeningen van de spelers van ons eerste team. Hoe gaaf is dat!
  Later zullen nog meer prijzen hiervoor worden bedacht.

  Mogelijke voorbeelden/ideeën:

  * Een VIP-uitnodiging voor een thuiswedstrijd van ons eerste team
  * Ballenjongen/ballenmeisje zijn
  * Trofee
  * Consumptie in de kantine
  * Een training voor het team of voor één of meer individuele spelers door iemand uit het eerste elftal
  * Een keer kijken/meedoen bij een training van het eerste elftal

  TEAM zijn!

  Voetbal doe je niet alleen, maar met een groepje spelers bij elkaar. Iedereen probeert daarmee zoveel mogelijk plezier te hebben en veel te leren. Met elkaar en van elkaar. Je kan leren van je trainer en van je coach, maar ook van medespelers en door spelers van een ander team, bijvoorbeeld in een wedstrijd.

  Een groepje spelers bij elkaar is nog geen echt TEAM. Dat probeer je samen wel te kunnen worden. Samen je best doen om alle spelers van de trainingen en de wedstrijden te laten genieten. Samen leren om iedereen sterker te maken en steeds beter te laten voetballen.
  Iedereen zet daarvoor zijn/haar beste beentje voor en helpt elkaar daarbij. Je sterke kanten en kwaliteiten gebruiken en elkaar daarmee helpen en versterken. Van en met elkaar leren. Als alle spelers daar echt hun best voor doen, dan ontstaat een echt TEAM! Daarin kan je op elkaar rekenen, op elkaar vertrouwen. Daar mag je fouten maken en opnieuw proberen. Daar wordt je niet uitgelachen of buiten gesloten. Je moedigt elkaar aan en troost elkaar als dat nodig is.

  Je geeft complimenten, deelt teleurstellingen en viert samen feest met elkaar. Zo zorg je ervoor dat je trots kan zijn op je team en dat onze club dat ook kan zijn. De trainer en de coach leren je vooral veel op voetbalgebied. Skills en taktiek. Zij geven ook tips hoe en waarmee je als speler veel voor het team kan betekenen. Ze herinneren je er soms ook aan wat er van elk teamlid wordt verwacht. Zij geven veel tips hoe je als speler en als team zoveel mogelijk kan bereiken: meer plezier, betere voetbalskills en betere resultaten!

  Veel scoren en weinig doelpunten tegen krijgen. Maar ook hoe je als spelers met elkaar moet omgaan en moet samenwerken. Dat lukt vooral in een fijne sfeer waarin iedereen goed met elkaar kan opschieten. Respect tonen voor elkaar, voor de leiding, voor de club, voor de andere partij en de andere club. En ook voor het al het materiaal en voor alles waar je gebruik van maakt. Daardoor kijk je uit naar de volgende training en naar de volgende wedstrijd. Je kan een sticker verdienen als je het leuker in je team maakt en je team vooruit helpt als je bijvoorbeeld….

  …op tijd aanwezig bent bij de trainingen en de wedstrijden.
  …helpt opruimen na afloop.
  …medespelers aanmoedigt i.p.v. mopperen en te corrigeren (dat mag alleen de trainer doen).
  … luistert naar je trainer/coach en je gedraagt zoals van je verwacht wordt.
  …afspraken nakomt.
  …beslissingen van de trainer of spelleiding accepteert, zonder tegensputteren.
  …respectvol omgaat met tegenslag, medespelers en tegenstanders.
  …respectvol omgaat met je spullen, die van anderen en van de club.
  …niet meedoet met ongewenst gedrag.
  …op tijd bij de trainer aanklopt, als je ergens mee zit.

  Bedenk ook zelf een voorbeeld waarvan jij vindt dat met een sticker beloond zou mogen worden en laat dat aan de trainer weten. Let op: de stickers kunnen worden verdiend met positief en sportief gedrag, dus niet met knallende doelpunten of voetbalskills!

  Fijn als u uw kind(eren) extra wilt stimuleren hiermee!

  Voorbeelden van stickers