• Regelgeving rondom de wedstrijd OJC Rosmalen – Noordwijk

  29 jul 2020
 • Zaterdag 1 augustus speelt Noordwijk een vriendschappelijke wedstrijd in Rosmalen tegen OJC, aanvang 15.00 uur. Het bestuur van OJC heeft de volgende regels vastgesteld rondom deze wedstrijd:

  • Wij hanteren de richtlijnen en protocollen van de KNVB.
  • Uitpubliek is welkom.
  • Wij gaan uit van meer dan 250 bezoekers op het sportpark, dat betekent registreren en eventueel placeren. 
  • Registratie betekent dat bezoekers bij de ingang van het complex postcode, huisnummer, woonplaats en aantal personen op dit adres moeten invullen.
  • Bij de ingang van het complex wordt ook een zogenaamde gezondheidscheck gehouden, 5 vragen die met nee beantwoord dienen te worden, anders kan geen toegang verleend worden.      
  • Er zijn looproutes aangebracht.
  • Op de tribune is eenrichtingsverkeer ingesteld.
  • Van publiek vragen wij gezond verstand op de tribune, wij weten niet wie er uit één huishouden komen of niet
  • Spelers en publiek worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden.   

  Het bestuur van vv Noordwijk vraagt dringend aan bezoekers uit Noordwijk om zich te houden aan de regels en eventuele instructies van stewards of handhavers op te volgen. Besef dat alle verenigingen hiermee te maken hebben en op een zo goed mogelijke manier invulling moeten geven aan datgene wat de overheid van ons vraagt.

  Binnenkort komt het bestuur ook met berichten over hoe wij het op ons eigen complex willen aanpakken. De eerste thuiswedstrijden (Noordwijk 1 en 2)  staan gepland op zaterdag 8 augustus. We gaan zeker de ervaringen opgedaan bij diverse andere verenigingen met de daar ingestelde regels meenemen in onze besluiten.

  Vast staat in ieder geval dat hoe een en ander ook geregeld is, niemand vrolijk wordt van deze situatie en dat we met elkaar behoorlijk moeten afwijken van datgene wat we gewend waren op en langs de voetbalvelden. De vrees is dat deze situatie nog wel enige tijd zal aanhouden en ook bij de start van de competitie in september aan de orde zal zijn.

  Bestuur vv Noordwijk