• Walking Football

  Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren.
  Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.
  Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

  Ook bij vv Noordwijk Walking Football
  Vrijdagochtend 21 september 2018 is er een start gemaakt met Old Stars Walking Football bij vv Noordwijk. Ongeveer een tiental oud voetballers en niet voetballers (heren en dame) bonden, na een kennismaking en instructies, o.l.v. een trainer van het Ouderenfonds de kicksen onder om zelf te ervaren hoe het is om Walking Football te spelen. Het feit dat er niet gerend mag worden is misschien nog wel de moeilijkste spelregel. 
  Ondanks eerst wat onwennigheid bleek al snel dat er kwaliteit aanwezig is om met elkaar een leuk potje voetbal te spelen. Waarbij gezegd moet worden, dat het daarbij niet in de eerste plaats gaat om kwaliteit, maar vooral om het met elkaar bewegen en plezier hebben.

  Na enkele weken van kennismaken met deze vorm van voetbal onder leiding van een trainer van het Ouderenfonds is het volgende afgesproken:
  Iedere woensdagochtend vanaf half 10 tot ongeveer 11 uur bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Walking Football. Zoveel mogelijk spelen we ook in de vakanties door.

   Inmiddels is er een groep van ongeveer 20 mannen die regelmatig deelnemen, mensen die nooit gevoetbald hebben en oud (top)voetballers. Niet iedere woensdag is iedereen aanwezig, elke week zijn er afwezigen vanwege vakantie of lichamelijk ongemak. Gemiddeld zijn er op een ochtend 12 tot 14 man om te voetballen, terwijl de geblesseerden vaak alleen voor de koffie en het praatje komen.

  Om belangstellenden (60 plus, maar achter in de 50 mag ook) te laten ervaren hoe het is kan iedereen, zonder verdere verplichtingen, komen kennismaken.
  Inloop vanaf half 10 (koffie/thee), daarna warming-up, een potje voetballen en koffie/thee of een watertje na het voetballen.
  Sportkleding is aan te bevelen evenals (kunstgras)schoenen of gymschoenen.

  Als de kennismaking bevalt en als iemand wil blijven deelnemen, dan is het de bedoeling lid te worden van vv Noordwijk. De Algemene Ledenvergadering heeft de contributie hiervoor vastgesteld op € 125 voor het seizoen 2020-2021 (nu nog € 105). Korting op dit bedrag is mogelijk door het verrichten van vrijwilligerswerk bij de vereniging. Voor het contributiebedrag kan er elke week gesport worden (uitgezonderd enkele vakantieweken per jaar), na afloop gedoucht, is er koffie/thee/water en met de uitgereikte ledenpas kunnen de competitiewedstrijden thuis van  Noordwijk 1 bezocht worden.

  Informatie via evenementen@vvnoordwijk.nl

  Leo Kruithof 06-45891281

   

   

 • Spelregels Walking Football

  Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal met een
  aantal uitzonderingen. Namelijk er mag niet worden gerend, er is geen buitenspel en er zijn geen keepers.
  Er zijn 14 gouden regels van Walking Football opgesteld.

   

  1. wedstrijden duren 15 minuten.
  2. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, zonder keepers (veld 40 bij 25m)
  3. Halverwege de wedstrijd is er de mogelijkheid om spelers te wisselen. Tijdens het spel is dit niet toegestaan. Behalve als er een blessure is en het spel is stilgelegd.
  4. Alleen wandelen is toegestaan. Ook als de bal niet in de buurt is.
  5. Bal mag niet boven de Heup.
  6. Geen buitenspel.
  7. Slidings zijn verboden.
  8. Niet in de rug duwen (geen ruw spel).
  9. Een vrije trap wordt altijd indirect genomen (3m afstand).
  10. Verlaat de bal het veld, dan wordt de bal, op de plaats waarop de bal het veld heeft verlaten, met de voet in het spel gebracht. (3m afstand) hierbij mag een speler de bal in het spel brengen door te passen als dribbelen. De bal moet wel stil liggen.
  11. Geen penalty maar een indirecte vrije trap.
  12. Na een doelpunt volgt een aftrap in het midden van het veld.
  13. Rennen wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de plaats waar de speler is begonnen met rennen.
  14. Er mag niet worden gescoord van eigen helft.