• Walking Football

  Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren.
  Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.
  Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

  Ook bij vv Noordwijk Walking Football
  Vrijdagochtend 21 september 2018 is er een start gemaakt met Old Stars Walking Football bij vv Noordwijk. Ongeveer een tiental oud voetballers en niet voetballers (heren en dame) bonden, na een kennismaking en instructies, o.l.v. een trainer van het Ouderenfonds de kicksen onder om zelf te ervaren hoe het is om Walking Football te spelen.

  Het feit dat er niet gerend mag worden is misschien nog wel de moeilijkste spelregel.

  Ondanks eerst wat onwennigheid bleek al snel dat er kwaliteit aanwezig is om met elkaar een leuk potje voetbal te spelen. Waarbij gezegd moet worden, dat het daarbij niet in de eerste plaats gaat om kwaliteit, maar vooral om het met elkaar bewegen en plezier hebben.

  Na de kennismakingsbijeenkomst is het volgende afgesproken:
  Vanaf nu is er iedere woensdagochtend vanaf half 10 tot ongeveer 11 uur de mogelijkheid om deel te nemen aan het Walking Football. Een groep van ruim 10 deelnemers is iedere woensdag enthousiast aan de slag.
  Om belangstellenden (60 plus, maar achter in de 50 mag ook) te laten ervaren hoe het is kan iedereen, zonder verdere verplichtingen, komen kennismaken.
  Inloop vanaf half 10 (koffie/thee), daarna warming-up, een potje voetballen en koffie/thee of een watertje na het voetballen.
  Sportkleding is aan te bevelen evenals (kunstgras)schoenen of gymschoenen.

  Informatie via evenementen@vvnoordwijk.nl

  Leo Kruithof

  06-45891281