• Spelregels bij betalen contributie en boetes

 • Beste leden,

  Graag informeren wij jullie aan het begin van het nieuwe seizoen over een aantal zaken met betrekking tot de inning van contributies en boetes.

  Betalen Contributie
  De vereniging maakt zoals ieder huishouden in Nederland kosten. We moeten de huur, gas, water en licht maandelijks betalen. De afdracht aan de KNVB zelfs aan het begin van het seizoen.
  De geïnde contributie wordt volledig gebruikt om het grote deel van deze kosten te betalen. Een deel van deze kosten wordt betaald uit kantine inkomsten en evenementen. In augustus van ieder seizoen wordt de contributie run gedraaid.

  U krijgt dan de tijd om tot 1 november deze factuur te voldoen. Na 1 november volgt uitsluiting van deelname van alle activiteiten van vv Noordwijk. Uiteraard kunnen er betalingsregelingen getroffen worden met de penningmeester. Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@vvnoordwijk.nl

  Gedetailleerde informatie over het bepalen van de contributie vindt u terug in Huishoudelijk Reglement artikel 7, 8 en 9 (HHR - https://www.vvnoordwijk.nl/wp-content/uploads/vvnoordwijk/20220129-Huishoudelijk-reglement-vs6-def..pdf).

  Niet betalen voor 1 november betekent uitsluiting.

  Betalen boetes uit strafzaken

  In navolging van het HHR artikel 15  worden de kosten voor gele en rode kaarten doorbelast. Aan het eind van elke maand worden de boetes verzameld en doorbelast. Het in rekening gebrachte boetebedrag wordt door vv Noordwijk aan de betreffende speler doorbelast d.m.v. een factuur, bij in gebreke blijven van betaling volgt tevens een speelverbod.

  De speler krijgt 5 werkdagen de tijd om het verschuldigd bedrag over te maken.

  Per wedstrijd  Senioren Jeugd
  Registratie zonder uitsluiting tot gevolg hebbende € 16,60 € 7,60
  Registratie met uitsluiting tot gevolg € 29,40 € 16,60
  Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd € 29,40 € 16,60
  Strafoplegging na veldverwijdering € 29,40 € 16,60
       
  KNVB Administratie Senioren  
  Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing € 16,60  
  Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing € 29,40  
  Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd € 29,40  
  Strafoplegging na veldverwijdering € 29,40  

   

  Wij wensen jullie een fijn en sportief voetbalseizoen!