• Stoppen met voetbal of naar een andere vereniging?

 • In de zomerperiode werken de KNVB en de verenigingen aan een flink aantal administratieve zaken

  Overschrijvingen van leden naar een andere vereniging
  Aanmelden en verwerken van nieuwe leden
  Uitschrijven en verwerken van oud-leden

  De datum van 1 juni is daarbij een belangrijke:
  Iedereen die op die datum nog geregistreerd staat als lid van een vereniging, betaalt de contributie voor het nieuwe seizoen 2023-2024.

  Stoppen met voetbal

  Wie wil stoppen met voetballen moet dit bij de ledenadministratie voor 1 juni aangeven. Per mail via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl. of via het formulier op deze site.
  Via een melding bij een trainer of leider kan het lidmaatschap niet opgezegd worden.

  Openstaande contributies, openstaande boetes of niet ingeleverde voetbalkleding.
  Bij beëindigen van het lidmaatschap moet aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn (contributie, boetes) en, indien van toepassing, moeten de materialen (kleding/tas) van vv Noordwijk ingeleverd worden bij sportzaak Arthur de Lange. Standaard wordt er een "financiele blokkade" per lid in Sportlink ingevoerd. Bij het voldaan van bovengenoemde verplichtingen wordt de blokkade opgeheven.

  Overschrijving (deadline en openstaande verplichtingen)Wie naar een andere vereniging wil overstappen moet dat voor 15 juni aangeven via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl. De speler behoort zich eerst af te melden bij de oude vereniging, daarna kan de overschrijving door de nieuwe vereniging digitaal worden aangevraagd. Er kan alleen maar medewerking worden verleend aan een overschrijving als aan alle verplichtingen t.o.v. de oude vereniging is voldaan (contributie, boetes, kleding).

  Latere opzegging dan genoemde datum levert administratiekosten op van €25.00.