• Stoppen met voetbal of naar een andere vereniging?

  6 mei 2020
 • In de zomerperiode werken de KNVB en de verenigingen aan een flink aantal administratieve zaken, waaronder de ledenadministratie.

  De datum van 1 juni is daarbij een belangrijke: iedereen die op die datum nog geregistreerd staat als lid van een vereniging, betaalt de contributie voor het nieuwe seizoen aan die vereniging en (via de vereniging) aan de KNVB.

  Anders gezegd:

  Wie wil stoppen met voetballen moet dit bij de ledenadministratie voor 1 juni aangeven. Per mail via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl. of via het formulier op deze site. Graag vernemen wij de reden van afmelding.

  Via een melding bij een trainer of leider kan het lidmaatschap niet opgezegd worden.

  Bij beëindigen van het lidmaatschap moet aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn (contributie, boetes) en, indien van toepassing, moeten de materialen (kleding/tas) van vv Noordwijk ingeleverd worden bij de kledingcommissie.

  Wie naar een andere vereniging wil overstappen moet dat voor 15 juni aangeven via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl. De speler behoort zich eerst af te melden bij de oude vereniging, daarna kan de overschrijving door de nieuwe vereniging digitaal worden aangevraagd. Er kan alleen maar medewerking worden verleend aan een overschrijving als aan alle verplichtingen t.o.v. de oude vereniging is voldaan (contributie, boetes, kleding).

  Latere opzegging dan genoemde datum levert administratiekosten op van €25.00.