• Update Coronavirus 22 april 2020

  31 mrt 2020
 • Update Coronavirus 22 April 2020

  Tijdens de persconferentie op 21 april jl. heeft premier Rutte gemeld dat er vanaf 29 april weer voorzichtig kan worden gestart met de jeugdtrainingen. Voor de jeugd tot en met 12 jaar mag dat in groepen en voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar  is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. In overleg met de gemeente bespreekt het bestuur van vv Noordwijk hoe een en ander ingevuld kan worden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de genomen beslissingen en stappen die worden ondernomen.

  Het bestuur van vv Noordwijk

  Link naar berichtgeving KNVB https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59881/jeugd-weer-voorzichtig-de-voetbalvelden-op

   

  Update 1 april 2020

  Einde voetbalcompetities 2019-2020 als gevolg van coronacrisis

  Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn door de overheid, heeft het bestuur van vv Noordwijk een bericht voor alle leden, supporters en sponsors op de website geplaatst.

  Vrijwel direct na de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond 31 maart kwam de KNVB met de mededeling dat de voetbalcompetities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat worden.

  De afgelopen weken heeft de KNVB overlegd met diverse belangenverenigingen en had zodoende al een besluit voorbereid als het kabinet de eerder genomen maatregelen zou verlengen.

  Het niet hervatten van de competities betekent dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgende seizoen start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Op de site van de KNVB (www.knvb.nl) staat uitvoerige uitleg over de gevolgen van deze beslissing. Het besluit van het kabinet om de eerder genomen maatregelen te verlengen, betekent dat sportaccommodaties dicht blijven tot en met 28 april. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Dit betekent dat er in ieder geval tot genoemde data geen activiteiten mogen plaatsvinden. Afhankelijk van de toekomstige situatie en de besluiten van het kabinet zal bekeken worden of er daarna weer een en ander mogelijk is.

  Uiteraard betreuren wij het feit dat het voetbalseizoen op deze manier zo abrupt ten einde komt. Maar, veel belangrijker op dit moment is de gezondheid van onze leden, sponsors, supporters, relaties en andere voetbalvrienden. Ook onder ons zijn er die rechtstreeks te maken hebben met gezondheidsproblemen ten gevolge van het virus. Laten we hopen dat iedereen die er mee te maken heeft of krijgt er weer bovenop komt. Naast gezondheid zullen er ook zorgen zijn over de economische gevolgen. Gaat mijn bedrijf het redden? Kan ik mijn baan behouden? Veel vragen waarop het antwoord nog niet duidelijk is. Als bestuur bereiden we maatregelen voor om de financiële gevolgen voor de vereniging zoveel mogelijk te beperken. Waar mogelijk maken we gebruik van de aangekondigde noodmaatregelen en gaan zoveel mogelijk in overleg om met betrokkenen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Los van de vraag wat de gevolgen van deze crisissituatie op langere termijn voor de vereniging zijn, is het de komende tijd het allerbelangrijkst dat we ervoor zorgen het corona virus te kunnen bedwingen.

  Belangrijk daarbij is dat de instructies van de overheid serieus opgevolgd worden, hoe moeilijk dat ook in sommige gevallen is.

  Het bestuur wenst een ieder veel sterkte.

  Bestuur vv Noordwijk

   

  Update 31 maart 2020

  Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn door de overheid, heeft de KNVB het besluit genomen om de competities in het amateurvoetbal niet meer te hervatten dit seizoen. Lees meer...

   

  Update 24 maart 2020

  Bericht van de KNVB:

  Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

  Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was.  Lees meer...

   

  Update 23 maart 2020

  De overheid heeft alle samenkomsten verboden tot 1 juni 2020.

  Zodra de KNVB met nieuws naar buiten komt vermelden wij dit uiteraard hier.

   

  Zoals bekend heeft de KNVB al het voetbal in Nederland tot en met 6 april afgelast.

  In navolging van de adviezen van de overheid en het RIVM heeft het bestuur van vv Noordwijk besloten om ook trainingen, oefenwedstrijden en overige activiteiten bij vv Noordwijk tot nader order niet door te laten gaan. Ook zijn de kantine en het Sportcafé gesloten. Wij volgen de berichtgeving nauwkeurig en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Het bestuur van vv Noordwijk