• Richtlijnen advertentie

  1. Marktplaats is een advertentieplatform
  Marktplaats is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.
  Marktplaats is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. 
  Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

  2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
  In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden.
  Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden product te bevatten.
  Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands.
  Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. 
  Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Marktplaats geplaats te hebben. 
  Het is niet toegestaan om hetzelfde object in meer dan één Advertentie tegelijk op de Marktplaats aan te bieden. 
  Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties voor hetzelfde object te plaatsen.

  3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan.
  De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. 
  De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 
  Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. 
  Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
  Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
  Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.

  Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten.

 • Advertentie Marktplaats

  Advertentie versturen

rfwbs-slide