• Vermelding juiste gegevens in ledenadministratie

  10 apr 2021
 • Regelmatig merken we dat persoonlijke gegevens van leden in de ledenadministratie niet kloppen. Het blijkt dan dat het adres, email of telefoonnummer gewijzigd is.

  Bij de nieuwsbrief die we regelmatig aan de leden versturen gebruiken we het e-mailadres zoals het vermeld staat in de ledenadministratie. Diverse leden staan met een oud e-mailadres in de administratie. Als u nooit een nieuwsbrief ontvangt komt dit mogelijk omdat uw (goede) e-mailadres niet bekend is. Dit laatste is veelal het geval bij jeugdige leden die bij aanmelding met het e-mailadres of telefoonnummer van ouders zijn opgegeven maar inmiddels zelf een ander nummer of adres hebben

   

  Wij verzoeken leden waarbij een wijziging in de gegevens heeft plaatsgevonden deze door te geven aan ledenadministratie@vvnoordwijk.nl.

  Op www.vvnoordwijk.nl kunt u lezen hoe we binnen de AVG wetgeving omgaan met uw gegevens.

   

  Voor de volledigheid: bij afmelding als lid moet u dit altijd doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl of via de site bij ‘opzeggen lidmaatschap’. Bij niet opzeggen van het lidmaatschap bij de ledenadministratie blijft uw lidmaatschap actief en blijft u contributie plichtig. Bij een leider of trainer afmelden is dus niet voldoende.

   

  Bestuur vv Noordwijk