• Vertrouwenspersonen

  Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier?’
  Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om even door te lezen, omdat we je hierbij graag zouden willen helpen!

  Wat kunnen wij doen.
  vv Noordwijk is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet vv Noordwijk er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en er te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus ?? helaas ?? kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.
  Om deze reden zijn er bij vv Noordwijk vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenspersonen. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersonen met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersonen toe te gaan.

  De vertrouwenspersonen bij vv Noordwijk hebben de volgende taken:
  - Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  - Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  - In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen

  Stappen moeten zijn;
  - Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  - Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  Overige taken:
  - Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. signaleren en hoe hiernaar te handelen?
  - Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. gevolgen van problematiek als o.a. AD(H)D en autisme op het voetbalveld.

  Vertrouwen?? een lastige zaak.
  Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt te delen (bijvoorbeeld door angst, schaamte, onmacht etc.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom te weten dat de vertrouwenspersonen een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.
  Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen bekend met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor hen vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kunnen we dan nadenken wat er voor jou nodig is en zullen we proberen je verder te helpen!

  De vertrouwenspersonen van vv Noordwijk zijn:
  Hanny van Leeuwen 06 21 51 86 49 h.vanleeuwen@kwadraad.nl
  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

  Mireille van der Meer 06 21 59 93 28 m.vandermeer@kwadraad.nl
  aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

  Herman Scheepbouwer 06 11 47 93 38 h.scheepbouwer@kwadraad.nl
  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag.

  Allen zijn werkzaam als maatschappelijk werker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk.
  Dit centrum is te bereiken op de volgende manier:
  Telefoon: 088-9004000
  Centrum voor jeugd en gezin: www.cjgnoordwijk.nl

 • Herman
 • Hanny
 • Mireille
rfwbs-slide