• Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

  Sportlink, vvNoordwijk en Privacy
  Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of vvNoordwijk waarbij je je hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

  Privacy niveaus binnen Sportlink
  Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau.
  Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit 3 niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt.

  • Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
  • Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  • Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

  Producten binnen Sportlink
  De instellingen van jouw privacy niveau heeft invloed op verschillende producten:
  De website vvnoordwijk.nlBij "Teampagina" wordt bij de teamindeling en staf de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.
  De app KNVB WedstrijdzakenVanwege het indentificeren van de speler worden hier de persoonsgegevens getoond.
  De app Voetbal.nlBij het "Zoeken" in de app wordt de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.
  De applicatie Club.tv op de tv-schermen bij vvNoordwijkBij de onderdelen "Team uitgelicht" en "Verjaardagen" wordt de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.

  Privacy instelling aanpassen
  Je kunt jouw privacy instelling op verschillende manieren aan (laten) passen:
  -Zelf wijzigen in de app (KNVB Wedstrijdzaken en Voetbal.nl) of op de website in MijnNoordwijk.
  -Via je Ledenadministratie van vvNoordwijk die het privacy verzoek in Sportlink Club administratie verwerken.
  Foto’s en video’s delen op de website
  Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, Technische staf of andere leden van de voetbalvereniging is niet altijd een probleem en is meestal goedbedoeld. Maar wat als een ouder klaagt over het plaatsen van een foto of video van zijn kind op de clubwebsite? Vervelend, maar als voetbalvereniging ben je verplicht om gehoor te geven aan de klacht.
  Verwijderen op grond van privacy-wetgeving
  Een foto of video waarop een speler te zien is, zegt iets over de afkomst van die speler. Uit de huidskleur of het uiterlijk kan veel worden afgeleid. Deze informatie is bijzonder gevoelig. Daarom is het vanuit het oogpunt van privacy belangrijk dat de afgebeelde persoon (of zijn ouders) toestemming geeft voor het publiceren van die foto. Je bent als voetbalvereniging dus verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot verwijdering op grond van de privacywetgeving.
  Wat als je kiest voor privacy niveau Afgeschermd of Beperkt
  Deze keuze maak je als ouder of lid van de vvNoordwijk bewust.
  Alleen de buitenwereld of medespelers weten dat niet.
  Zij zien op de website en Club.TV de indicatie "Anoniem" (afgeschermd) of alleen de naam (beperkt).
  Bij de app Voetbal.nl wordt bij het zoeken niemand (afgeschermd) of alleen de naam (beperkt) gevonden.
  De informatie uit de Sportlink administratie zorgt ervoor dat het op een correcte wijze wordt getoond.
  Het wordt problematisch wanneer er een actie- of teamfoto of een video wordt gemaakt waarbij de privacy van u of uw kind wordt geschaad.
  Maak vooraf dit kenbaar aan het team, coördinator, teammanager en trainer. Het is uw goed recht en het voorkomt achteraf een hoop herstelwerkzaamheden op de informatiebronnen als de website, Club.TV en de app.
  Wat als de privacy toch wordt geschonden
  Mocht er onverhoeds toch een schending van uw privacy rechten zijn, schroom dan niet ons te informeren. Stuur een mail naar redactie@vvnoordwijk.nl.

 • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens

   

rfwbs-slide