• Algemene informatie

  Op deze pagina vind je alle informatie over het lidmaatschap van vv Noordwijk. Als je lid wilt worden, wijzigingen wilt doorgeven of je lidmaatschap wilt opzeggen, vind je hier alle benodigde invulformulieren.

  Met vragen of opmerkingen over je lidmaatschap kun je ook contact opnemen met de ledenadministratie via e-mailadres ledenadministratie@vvnoordwijk.nl.

  Met vragen over betalingen kun je contact opnemen met de penningmeester via e-mailadres penningmeester@vvnoordwijk.nl.

 • Relaties (donateurs en seizoenkaarthouders)

  Relaties moeten voor 1 juni melding doen aan de ledenadministratie als ze hun verbintenis voor het nieuwe seizoen willen beëindigen.

 • Digitale ledenpas

  Vv Noordwijk is overgestapt op de Digitale ledenpas. Alle leden van 7 jaar en ouder ontvangen een digitale ledenpas. De ledenpaspas verschaft toegang tot wedstrijden van het 1e elftal.

  Voor de volgende leden is een digitale ledenpas van toepassing:

  • Bondsleden jeugd en senioren (spelend en niet spelend)
  • Verenigingsleden jeugd en senioren (spelend en niet spelend)
  • Relaties jeugd en senioren (seizoenkaarthouders en donateurs)

  Uitzondering op de digitale ledenpas

  Leden die niet in het bezit zijn van een mobiel nummer én geen e-mail hebben, kunnen alsnog een fysieke pas aanvragen.

  Jeugdleden kunnen dit aanvragen via hun ouders of verzorgers door een mail te sturen naar fysiekepas@vvnoordwijk.nl. Maar bellen mag ook.

  Seniorenleden kunnen dit aanvragen door óf te bellen met 06-23074847, óf b.v. op zaterdag langs te komen op de club en vragen of men je kan helpen óf wellicht is er iemand in de directe omgeving die kan helpen!

  Kosten fysieke ledenpaspas

  Voor de verstrekking van de fysieke ledenpas worden geen kosten in rekening gebracht. Echter, er worden wel kosten in rekening gebracht bij de volgende situaties:

  • 25 euro bij verlies of diefstal van de fysieke ledenpas,
  • 35 euro indien men persé een digitale pas omgezet wil hebben naar een fysieke pas.
 • Formulieren

 • Contributie 2024-2025

  Contributies

   

  Categorie

  Contributie

  Kleding

  Totaal

  Superliga

  € 65,-

  € 40,-

  € 105,-

  JO8

  € 175,-

  € 50,-

  € 225,-

  JO9

  € 175,-

  € 50,-

  € 225,-

  JO10

  € 175,-

  € 50,-

  € 225,-

  JO11

  € 175,-

  € 50,-

  € 225,-

  JO12

  € 185,-

  € 50,-

  € 235,-

  JO13

  € 185,-

  € 50,-

  € 235,-

  JO14

  € 185,-

  € 50,-

  € 235,-

  JO15

  € 185,-

  € 50,-

  € 235,-

  JO16

  € 195,-

  € 50,-

  € 245,-

  JO17

  € 195,-

  € 50,-

  € 245,-

  JO18

  € 195,-

  € 50,-

  € 245,-

  JO19

  € 195,-

  € 50,-

  € 245,-

  Senioren

  € 220,-

  n.v.t.

  € 220,-

  Training lid

  € 115,-

  n.v.t.

  € 115,-

  Niet-spelend lid

  € 115,-

  n.v.t.

  € 115,-

  7 tegen 7 (vrijdagavond)

  € 135,-

  n.v.t.

  € 135,-

  Woensdagavond voetbal

  € 135,-

  n.v.t.

  € 135,-

  Walking Football

  € 135,-

  n.v.t.

  € 135,-

  Vrijwilliger met vergoeding

  € 115,-

  n.v.t.

  € 115,-

  Vrijwilliger zonder vergoeding

  € 115,-

  n.v.t.

  € 0,-

 • Inning van de contributie

  ClubCollect verzorgt de administratieve verwerking van de contributie-inning voor onze vereniging. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan.
  In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen.  U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL.
  Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent.
  Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.
  Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester.
  De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  In het kader van de AVG heeft vv Noordwijk een verwerkingsovereenkomst met Club Collect. Voor informatie hierover kunt een mail sturen nar privacy@vvnoordwijk.nl

  Kosten herinnering contributie betaling

  Er wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht voor gemaakte administratiekosten.

 • Gespreide betaling en financiële steun jeugd en senioren

  Betalingsregeling
  Neem contact op met de penningmeester als u de contributie niet in één keer kan betalen. Samen kun je een betalingsregeling afspreken (penningmeester@vvnoordwijk.nl).

  Financiële steun jeugd
  Meedoen met sport of cultuur? Maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds helpt en betaalt de contributie!
  Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair voor nodig.
  vv Noordwijk brengt je in contact met degene die jou helpt bij het aanvragen (ledenadministratie@vvnoordwijk.nl).

  Financiële steun senioren
  Het Volwassenenfonds helpt en betaalt de contributie!
  Een aanvraag wordt gedaan door een erkende intermediair van het Volwassenenfonds:
  Contactgegevens Volwassenenfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland:
  E-mail:    zuid-holland@volwassenenfonds.nl
  Telefoon: 0174 24 49 40
  vv Noordwijk helpt jou bij het aanvragen (ledenadministratie@vvnoordwijk.nl).

 • Stoppen met voetbal of naar een andere vereniging

  In de zomerperiode werken de KNVB en de verenigingen aan een flink aantal administratieve zaken, waaronder de ledenadministratie.

  De datum van 1 juni is daarbij een belangrijke: iedereen die op die datum nog geregistreerd staat als lid van een vereniging, betaalt de contributie voor het nieuwe seizoen aan die vereniging en (via de vereniging) aan de KNVB.

  Anders gezegd:
  Wie wil stoppen met voetballen moet dit bij de ledenadministratie voor 1 juni aangeven. Per mail via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl. of via het formulier op deze site. Graag vernemen wij de reden van afmelding.

  Via een melding bij een trainer of leider kan het lidmaatschap niet opgezegd worden.

  Bij beëindigen van het lidmaatschap moet aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn (contributie, boetes) en, indien van toepassing, moeten de materialen (kleding/tas) van vv Noordwijk ingeleverd worden bij de kledingcommissie.

  Wie naar een andere vereniging wil overstappen moet dat voor 15 juni aangeven via ledenadministratie@vvnoordwijk.nl. De speler behoort zich eerst af te melden bij de oude vereniging, daarna kan de overschrijving door de nieuwe vereniging digitaal worden aangevraagd. Er kan alleen maar medewerking worden verleend aan een overschrijving als aan alle verplichtingen t.o.v. de oude vereniging is voldaan (contributie, boetes, kleding).

   

  Kosten latere opzegging na 1 juni
  Latere opzegging dan genoemde datum levert administratiekosten op van €25.00.